Het Sociaal Wijkteam Malburgen is het eerste aanspreekpunt in de wijk Malburgen als u vragen heeft over (thuis)zorg, welzijn, opvoeding of werk en inkomen. Of het nu gaat om een eenvoudige vraag over waar u moet zijn voor het doen van een aanvraag tot specialistische thuiszorg of specifieke vragen over opvoeding. Met meer dan twintig ervaren en gespecialiseerde coaches in Malburgen krijgt u altijd de juiste coach bij de juiste vraag of verzoek. Het Wijkteam in Malburgen maakt ook gebruik van coaches die de Marokkaanse- en Turkse taal machtig zijn. 

Spreekuren & Keukentafelgesprekken

Het Wijkteam werkt voornamelijk vanuit het Bruishuis maar houdt op een aantal locaties spreekuren  verspreid over de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. In het Huis voor de wijk is er iedere donderdag spreekuur van 1300 – 1500 uur (m.u.v. vakantieperiodes). In buurtcentrum Fresh elke vrijdag van 9:00 – 12:00 uur.

Inloop en besloten spreekuren 

Voor de inloopspreekuren in het Huis voor de Wijk hoeft u geen afspraak te maken. De besloten spreekuren in de basisscholen, zijn alleen voor de ouders van de leerlingen.

Huis voor de Wijk (
Eimerssingel Oost 264
Coaches: wisselende samenstelling, meerdere coaches
Inloopspreekuur: donderdagmiddag 12:00 – 15:00 uur

Keukentafelgesprek

Mocht er een vraag voor hulp zijn bij u thuis, dan kan het zijn dat er een zogenaamd ‘keukentafel gesprek’ volgt. U wordt dan thuis bezocht door een coach die met u de situatie bespreekt en met u samen kijkt naar welke hulp of ondersteuning noodzakelijk is of niet.

Contact en afspraak maken met het Sociaal Wijkteam Malburgen

U kan natuurlijk ook voor u vraag contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Malburgen via dit telefoonnummer: 088-2260000  of middels dit online formulier

Zo Doen We Het In Arnhem

De werkwijze via een Wijkteam wordt in heel  Arnhem op vergelijkbare wijze uitgevoerd. De stad is opgedeeld in acht stadsdelen, met elk zijn eigen Sociaal Wijkteam en coaches. De grootte van het Wijkteam hangt af van de grootte van het stadsdeel. De Sociale Wijkteams in Arnhem vallen sinds januari 2017 onder een overkoepelende stichting: Stichting Sociale Wijkteams Arnhem.
Meer informatie over hoe de Sociaal Wijkteams precies werken vindt u via onderstaande link.

 

Sociaal Wijkteam Malburgen