Wijkplatform Malburgen West is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel West. Wijkplatform Malburgen West bestaat zowel uit bewonersleden als uit leden vanuit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties en welzijnsorganisaties.

Het wijkplatform houdt zich bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het wijkplatform allerlei projecten in Malburgen West. Van het tegengaan van verloedering tot kunst, een groot parkfeest of verkeersveiligheid in de wijk.

Organisatie en samenstelling Wijkplatform Malburgen West
Wijkplatform Malburgen West bestaat uit een twaalftal bewonersleden allen afkomstig uit Malburgen West. Daarnaast is er een vaste afvaardiging aanwezig vanuit de gemeente Arnhem, Rijnstad, Volkshuisvesting en uit diverse religieuze, maatschappelijke en politieke organisaties. De voorzitter van het wijkplatform is een bewoner uit de wijk.
Het Wijkplatform heeft ook een dagelijks bestuur wat de vergaderingen, gespreksonderwerpen en aanvragen voor het wijkplatform voorbereid.  Het dagelijks bestuur bestaat uit een drietal bewoners die lid zijn van het Wijkplatform West en wordt ondersteunt door de opbouwwerker.
Het Wijkplatform West neemt samen met Wijkplatform Oost tweemaal per jaar deel in het COM overleg. Het Centraal Overleg Malburgen is een wijk-breed overleg en heeft als doel wijk-brede zaken met elkaar te bespreken en/of samen op in te zetten.

Vergaderingen en communicatie
Wijkplatform Malburgen West vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in MFC De Spil. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen hier in PDF vorm worden gedownload. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn. I.v.m. drukte, graag van te voren aangeven dat u een vergadering wil bijwonen.

Wijkplatform-budget & aanvraag doen bij het Wijkplatform
Het Wijkplatform Malburgen West heeft een eigen budget. U heeft een goed of leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de opbouwwerker of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van het Wijkplatform 
U kunt lid worden van het wijkplatform. Als lid van het Wijkplatform bent u als bewoner betrokken bij uw buurt en wijk. U denkt, praat en beslist samen met andere actieve bewoners mee over zaken die er spelen in wijkdeel West. Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als wijk. Bent u bewoner in Malburgen West en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

wijkbeheer, wijkplatform, bewonersparticipatie, vrijwilligers, bewonersplatform, platform, bewonersorganisatie, Malburgen West

Adres

Ons adres:

Lupinestraat 12, 6841 GD Arnhem

Telefoon:
Internet:

-