Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje is een door de gemeente Arnhem erkende wijkorganisatie in wijkdeel Oost. Het wijkplatform is het overkoepelende orgaan van de wijkbeheergroepen in dit deel van de wijk. Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje bestaat zowel uit bewonersleden als leden uit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties,  welzijnsorganisaties en politie.
Het wijkplatform houdt zich net als de wijkbeheergroepen zelf ook bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten in wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje. Van het tegengaan van verloedering tot kunst en veiligheid in de wijk. Aanvragen die voor een wijkbeheergroep overstijgend zijn worden door het wijkplatform in behandeling genomen.

Overleggen en communicatie

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje vergadert minimaal vijf, of zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in buurtcentrum De Hobbit. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen hier in PDF vorm worden gedownload (vanaf 2023). Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn. I.v.m. drukte graag van te voren aangeven dat u een vergadering wil bijwonen.

Deelnemen aan een Wijkplatform 

Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als wijk. Als u 18 jaar of ouder bent en woont in wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje dan kunt u meedoen. Bent u bewoner in Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje en wil eens een overleg bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

Openingstijden

Maandag

-

Dinsdag

19:30 - 22:00 uur (openbare vergaderingen)

Woensdag

-

Donderdag

-

Vrijdag

-

Zaterdag

-

Zondag

-

OPMERKING: de tijden zijn van de openbare vergaderingen van het Wijkplatform

Adres

Ons adres:

Zwanebloemlaan 2a 6832 HG Arnhem

Telefoon:
Internet:

-