Wijkplatform Malburgen Oost is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Oost. Het wijkplatform is het overkoepelende orgaan van de wijkbeheergroepen in dit deel van de wijk. Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje bestaat zowel uit bewonersleden als leden uit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties en welzijnsorganisaties.
Het wijkplatform houdt zich net als de wijkbeheergroepen zelf ook bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten in Malburgen Oost. Van het tegengaan van verloedering tot kunst en veiligheid in de wijk. Aanvragen die voor een wijkbeheergroep overstijgend zijn worden door het wijkplatform in behandeling genomen.

Organisatie en samenstelling Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje

Wijkplatform Malburgen Oost bestaat uit een twaalftal bewonersleden allen afkomstig uit de wijkbeheergroepen in Malburgen Oost. Daarnaast is er een vaste afvaardiging aanwezig vanuit de gemeente Arnhem, Rijnstad, Volkshuisvesting en uit diverse, maatschappelijke en politieke organisaties. De voorzitter van het wijkplatform is een bewoner uit de wijk.
Het Wijkplatform heeft ook een dagelijks bestuur wat de vergaderingen, gespreksonderwerpen en aanvragen voor het wijkplatform voorbereid.  Het dagelijks bestuur bestaat uit een bewoner uit elke Wijkbeheergroep in Malburgen Oost en wordt ondersteunt door de bewonersondersteuner.
Het Wijkplatform Oost neemt samen met Wijkplatform West tweemaal per jaar deel in het COM overleg. Het Centraal Overleg Malburgen is een wijk-breed overleg en heeft als doel wijk-brede zaken met elkaar te bespreken en/of samen op in te zetten.

Vergaderingen en communicatie

Wijkplatform Malburgen Oost vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in buurtcentrum De Hobbit. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen hier in PDF vorm worden gedownload. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn. I.v.m. drukte graag van te voren aangeven dat u een vergadering wil bijwonen.

Wijkplatform-budget & aanvraag doen bij het Wijkplatform

Het Wijkplatform Malburgen Oost heeft een eigen budget. U heeft een goed of leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de opbouwwerker of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van de Wijkplatform 

Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als wijk. Als u 18 jaar of ouder bent en woont in Malburgen Oost dan kan u lid worden. Bent u bewoner in Malburgen Oost  en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

wijkbeheer, wijkplatform, bewonersparticipatie, vrijwilligers, bewonersplatform, platform, bewonersorganisatie

Openingstijden

Maandag

-

Dinsdag

19:30 - 22:00 uur (openbare vergaderingen)

Woensdag

-

Donderdag

-

Vrijdag

-

Zaterdag

-

Zondag

-

OPMERKING: de tijden zijn van de openbare vergaderingen van het Wijkplatform

Adres

Ons adres:

Zwanebloemlaan 2a 6832 HG Arnhem

Telefoon:
Internet:

-