Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Oost-Zuid. De wijkbeheergroep houdt zich in het algemeen bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt de wijkbeheergroep allerlei projecten in dit wijkdeel. Bijvoorbeeld op het gebied van spelen, leefbaarheid en cultuur. Zo heeft de wijkbeheergroep al bijgedragen aan diverse speeltuintjes en zet zich ook in om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren., ook is Wijkbeheergroep Oost-Zuid betrokken bij de realisatie van de rotonde-kunst aan de Huissensestraat.

Organisatie en samenstelling Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid

Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid bestaat uit een tiental bewonersleden soms afwisselend aangevuld met afgevaardigden vanuit diverse organisaties actief in de wijk, zoals gemeente Arnhem, Volkshuisvesting en politie. De voorzitter van de Wijkbeheergroep is een bewoner evenals de
penningmeester en de notulist. Vergaderingen en communicatie Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in MFC De Malburcht. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn niet openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de bewonersondersteuner.

Wijkbeheergroep-budget & aanvraag doen bij de Wijkbeheergroep

De wijkbeheergroep heeft een eigen budget waaruit het projecten in het wijkdeel financieel mee kan ondersteunen.
U heeft een leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de voorzitter of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van de Wijkbeheergroep

De Wijkbeheergroep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als groep. Bent u bewoner in Malburgen Oost-Zuid en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

Adres

Ons adres:

Akkerwindestraat 1. 6832 CR ARNHEM

Telefoon:
Internet:

-