Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Oost-Noord. De wijkbeheergroep houdt zich in het algemeen bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt de wijkbeheergroep allerlei projecten in dit wijkdeel. Bijvoorbeeld op het gebied van spelen, leefbaarheid en cultuur. Zo heeft de wijkbeheergroep al bijgedragen aan diverse speeltuintjes, wordt middels projecten verloedering tegengegaan, ook is de Wijkbeheergroep betrokken bij de realisatie van de rotondekunst aan de Huissensestraat.

Organisatie en samenstelling Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord

Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord bestaat uit een tiental bewonersleden afwisselend aangevuld met afgevaardigden vanuit diverse organisaties actief in de wijk, zoals gemeente Arnhem, Volkshuisvesting en politie. De voorzitter van de Wijkbeheergroep is een bewoner evenals de penningmeester en de notulist. De Wijkbeheergroep wordt ondersteunt door een opbouwwerker vanuit Rijnstad.

Vergaderingen en communicatie

Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in MFC De Malburcht. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn niet openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de bewonersondersteuner.

Wijkbeheergroep-budget & aanvraag doen bij de Wijkbeheergroep

De wijkbeheergroep heeft een eigen budget waaruit het projecten in het wijkdeel financieel mee kan ondersteunen.
U heeft een leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van de Wijkbeheergroep

De Wijkbeheergroep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als groep. Bent u bewoner in Malburgen Oost-Noord en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

wijkbeheer, wijkbeheergroep, bewonersparticipatie, vrijwilligers, bewonersgroep, bewonersinzet, bewonersorganisatie, Malburgen Oost, Oost-Noord

Adres

Ons adres:

Graslaan 97, 6833 CE Arnhem

Telefoon:
Internet:

-