Wijkbeheergroep Malburgen Immerloo is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Immerloo. De wijkbeheergroep houdt zich in het algemeen bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt de wijkbeheergroep allerlei projecten in dit wijkdeel. Bijvoorbeeld op het gebied van spelen, leefbaarheid en cultuur. Zo heeft de wijkbeheergroep al bijgedragen aan diverse projecten en zetten zij zich in om de leefbaarheid in Het Duifje te verbeteren.

Organisatie en samenstelling Wijkbeheergroep Immerloo
Wijkbeheergroep Immerloo bestaat uit een achttal bewonersleden afwisselend aangevuld met afgevaardigden vanuit diverse organisaties actief in de wijk, zoals gemeente Arnhem, Volkshuisvesting en politie. De voorzitter van de Wijkbeheergroep is een bewoonster evenals de penningmeester en de notulist. De Wijkbeheergroep wordt ondersteunt door een opbouwwerker vanuit Rijnstad.

Vergaderingen en communicatie
Wijkbeheergroep Immerloo vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Bewonershuis Prisma. De vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn niet openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de bewonersondersteuner.

Wijkbeheergroep-budget & aanvraag doen bij de Wijkbeheergroep
De wijkbeheergroep heeft een eigen budget waaruit het projecten in het wijkdeel financieel mee kan ondersteunen.
U heeft een leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de opbouwwerker of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van de Wijkbeheergroep
De Wijkbeheergroep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als groep. Bent u bewoner in wijkdeel Immerloo en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

Adres

Ons adres:

Eimerssingel Oost 266, 6834CZ, Arnhem

Telefoon:
Internet:

-