Heel Arnhem Schoon is een actieve bewonersstichting die in oktober 2019 is opgericht en tot doel heeft om heel Arnhem zoveel mogelijk zwerfafval-vrij te maken. De stichting heeft haar oorsprong in de wijk Malburgen maar is stadsbreed ingesteld. De ruim 30 vrijwilligers-bewoners die de stichting nu telt ruimt wekelijks in groepjes op in de diverse wijkdelen van Malburgen, Immerloo en Het Duifje.
Daarnaast organiseert de stichting verschillende speciale zwerfafvalopruimacties tijdens landelijk georganiseerde acties, zoals NL Doet! en de Nationale Burendag. 

Organisatie & ondersteuning

De organisatie van Stichting Heel Arnhem Schoon bestaat uit een stichtingsbestuur van drie bewoners. De stichting wordt daarnaast bestuurlijk ondersteunt door de gemeente Arnhem (Team Leefomgeving Malburgen), faciliterend door groenonderhoud bedrijf Dolmans Landscaping en financieel door het Jan Linders Fonds. Samenwerking is er onder ander met KinderWijkTeam.

Deelname

Deelname aan Stichting Heel Arnhem Schoon is geheel vrijblijvend. Bewoners kunnen aansluiten en meedoen wanneer zij dat leuk of nuttig vinden, of dat nu eenmalig of wekelijks is. Wekelijks ruimt er een groep bewoners op, deze is van wisselende samenstelling en het verschilt per wijkdeel.
Heel Arnhem Schoon beschikt zelf over opruimmaterialen zoals afvalknijpers en afvalzakken. Centrale startlocatie is vaak supermarkt Jan Linders aan de Hoebladlaan of winkelncentrum Drieslag.