De landelijke Stichting de Kim zet zich in Malburgen in om geïsoleerde vrouwen (moeders) te bereiken en te ondersteunen. Het bereiken en ondersteunen kan bestaan uit het geven van advies, samen activiteiten organiseren en doen. U vindt het lastig om over bepaalde \zaken te praten? De vrijwilligers (wijkmoeders) van de Stichting bieden een luisterend oor en ondersteuning – of dat nu is bij een kop koffie of thee in De Hobbit is of dat u graag samen naar de huisarts wilt.  

Stichting de KIM is een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland. Stichting de KIM wil met inzet van wijkmoeders in Malburgen helpen moeders in geïsoleerde posities wegwijs te worden in de Arnhemse samenleving. Hiervoor traint St de KIM vrijwilligsters die zich voor dit project opgeven.

Vertrouwelijk 

Vrijwilligers van Stichting de Kim zullen altijd vertrouwelijk omgaan met alles wat ze doen, zien en horen.

Activiteiten

Vrijwilligsters vanuit de stichting bieden ook diverse activiteiten aan, waaronder de koffieochtend, naailessen, Nederlands leren, naar de markt gaan.  Activiteiten die er toe bijdragen dat vrouwen (moeders) hun weg weten te vinden in en om Malburgen.

Vrijwillige inzet

De stichting werkt met vrijwilligsters. De vrijwilligsters gaan na de training bij andere vrouwen op huisbezoek en inventariseren de problemen, maar ook wat ze kunnen. Gedurende een jaar worden vrouwen door een stadsdeelmoeder begeleid en daarna kunnen ze zelf de weg vinden.

Samenwerking

De stichting in Malburgen werkt samen met diverse andere organisaties actief in en buiten de wijk Malburgen, waaronder: Stichting Rijnstad en Arnhemse Wereldvrouwen

Bereikbaarheid

Vrijwilligers vanuit De Kim zijn overal actief in de wijk, maar beschikken ook over een spreekkamer in wijkcentrum De Hobbit.

Openingstijden

Maandag

9:00 - 17:00 uur

Dinsdag

9:00 - 17:00 uur

Woensdag

9:00 - 17:00 uur

Donderdag

9:00 - 17:00 uur

Vrijdag

9:00 - 17:00 uur

Zaterdag

-

Zondag

-

OPMERKING: Bovenstaande tijden zijn de tijden dat er iemand aanwezig is in De Hobbit vanuit Stichting Rijnstad. hij of zij kan u in contact brengen met iemand vanuit Stichting de Kim