De Stadsblokken is een uniek groen en verwilderd gebied in Malburgen West wat tussen de John Frost en Nelson Mandela Brug in ligt en onderdeel uitmaakt van de Malburgse uiterwaarden. Het omvat een gedeelte met lichte bebouwing, waaronder een watersport centrum annex een werf voor pleziervaartuigen, een gedeelte met woonboten, het voormalige ASM terrein en een geasfalteerd terrein wat gebruikt wordt voor een aantal jaarlijkse grote evenementen.  Daarnaast omvat het gebied veel water. In 2015 is onder de John Frost Brug een overloopgebied gerealiseerd waarin permanent water staat. Dit water wordt tijdens de zomermaanden gebruikt voor zwemmen en andere vormen van waterrecreatie en tijdens de winter voor schaatsen. De velden om het overloopgebied worden zowel in het westelijk als oostelijk deel als uitloop gebied voor koeien gebruikt.

Loslopende koeien en paarden

Het gebied is vooral ook bekend om de loslopende jonge koeien. Het zijn geen wilde runderen zoals in een aantal gebieden van Meinerswijk maar bedrijfsvee. Tussen de koeien mag  gefietst en gewandeld worden.  De paarden die in een klein omheind gedeelte van de Stadsblokken lopen zijn verwilderde paarden. In dit gebied mag gewandeld worden.

Toegankelijkheid

Het gebied is buiten de geasfalteerde wegen verboden voor elke vorm van gemotoriseerd verkeer.  Het fietspad wat door de Stadsblokken loopt  is verboden voor gemotoriseerd verkeer. Dit  fietspad wat aan één kant aansluit aan het gebied De Praets en aan de andere kant onder de John Frost Brug op het fietspad wat door de Bakenhof loopt.  I.v.m. de loslopende koeien zijn een aantal wildroosters aangebracht. Het afgezette veld rondom het overloop gebied is via een aantal klaphekken  te bereiken en te doorkruisen via een half verhard pad.  Honden moeten zijn aangelijnd.

Faciliteiten

Het gebied heeft weinig faciliteiten en is niet ingericht op recreatie. In het water van het overloopgebied mag gezwommen worden. Het is geen officieel zwemwater, de gemeente controleerd de waterkwaliteit niet, het gebied rondom het water wordt niet specifiek schoongehouden en er is geen toezicht.
Barbecueën of kamperen is verboden.

Beheer

Het beheer van het gebied valt gedeeltelijk onder de gemeente Arnhem en de eigenaar van een deel van het gebied – KondorWessel Projecten.

 

 

 

 

 

 

Adres

Ons adres:

Stadsblokkengebied

Telefoon:

-

E-mail:

-