De Overleggroep Malburgen Oost-Noord is ingesteld door het Wijkplatform. De overleggroep houdt zich in het algemeen bezig met alle projecten in het kader van het Ontwikkelingsplan. Binnen het Ontwikkelingsplan is er voortdurend overleg in de driehoek gemeente-bewoners-Volkshuisvesting.

Organisatie en samenstelling Overleggroep Malburgen Oost-Noord

Overleggroep Malburgen Oost-Noord bestaat uit een viertal bewonersleden die afwisselend wordt aangevuld met buurtbewoners en/of afgevaardigden vanuit diverse organisaties die actief zijn in de wijk. De gespreksleiding en secretariaat van de Overleggroep  wordt door Volkshuisvesting verzorgd. De Overleggroep wordt ondersteunt door de bewonersondersteuner Ontwikkelingsplan Walter Klein Nienhuis.

Vergaderingen en communicatie

De Overleggroep Malburgen Oost-Noord vergadert, onregelmatig, meerdere keren per jaar. Nu het aantal projecten is afgenomen, neemt ook de vergaderfrequentie af. De vergaderingen vinden plaats in Akker71, Akkerwindestraat 71. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de bewonersondersteuner.

Contact

Bewonersondersteuner namens Volkshuisvesting dhr. Walter Klein Nienhuis.