De Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen bestaat uit een bewonersafvaardiging vanuit de beide wijkplatforms in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje en bestaat sinds 2020 uit 4 leden. De kerngroep zet zich in om inspraak/participatie vanaf het begin van fysieke planontwikkeling (nieuwbouw) in de wijk mogelijk te maken. Hierbij wordt afgesproken dat er in een gelijkwaardige positie samen met gemeente en ontwikkelaar tot een zo’n breed mogelijk gedragen plan te komen. Een plan waar belanghebbenden zoals omwonenden zelf ook een bijdrage aan hebben geleverd.

Malburgse Manier 2.0

Deze manier van inspraak (participeren) staat in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje ook wel bekend als de Malburgse Manier 2.0 . Anders dan de eerder gehanteerde Malburgse Manier 1.0 wordt er bij de planvorming niet gestuurd vanuit een bepaalde partij om tot een bepaald plan te komen, maar wordt er uit gegaan van co-creatie, het samen ontwikkelen met bewoners. De Malburgse Manier 2.0 wordt tot nu toe succesvol toegepast bij de ontwikkelingen rondom de Nijmeegseweg.

Kerngroep Bewoners Participatie Malburgen zet zich daarnaast in om deze manier van bewonersbetrokkenheid bij elk fysiek aankomend ontwikkelproject in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje toe te passen. Uit ervaring blijkt dat goede betrokkenheid en inspraak vanaf het begin (en dus niet alleen bewoners informeren) bijdraagt tot meer begrip voor de reden van ontwikkeling, snellere realisatie van het project  waar de omgeving zich beter in kan vinden en meer betrokkenheid en vertrouwen van buurt- en wijkbewoners bij deze omgeving en in de andere partijen (gemeente en ontwikkelaar) tijdens en na de ontwikkeling.

De kerngroep richt zich met haar inzet alleen op de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje, Stadsblokken & Meinerswijk, maar informeert graag bewoners in andere wijken van Arnhem hoe de Malburgse Manier 2.0 wordt toegepast.

Locatie & Bereikbaarheid

De Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen heeft geen vaste locatie waar het vanuit werkt of op vaste dagen bereikbaar is. Overleggen met bewoners vinden op diverse locaties plaats in de wijk, waaronder de locatie van Hovar. U kunt de kerngroep bereiken via de contactpersoon dhr. M. Lammerse, 06-20133267 of via info@malburger.nl

Openingstijden

Maandag

09:00 - 20:00 uur

Dinsdag

09:00 - 20:00 uur

Woensdag

09:00 - 20:00 uur

Donderdag

09:00 - 20:00 uur

Vrijdag

09:00 - 20:00 uur

Zaterdag

via Whatsapp

Zondag

via Whatsapp

OPMERKING: telefonisch bereikbaar, tijdens de weekenden alleen via Whatsapp

Adres

Ons adres:

Sleedoornlaan 34, 6841AC Arnhem

Telefoon: