De gemeente Arnhem heeft net als veel andere gemeentes handhavers in dienst. Deze handhavers bestaan zowel uit BOA’s, toezichthouders en afvalcoaches. Ieder met hun eigen taken en bevoegdheden binnen de gemeente Arnhem. Er worden door de verschillende handhavers ook verschillende uniformen gebruikt. De gemeente Arnhem heeft ongeveer 20 handhavers totaal in dienst deze zijn zowel herkenbaar als onherkenbaar inzetbaar. Het werkgebied van de handhaving is naast de openbare ruimte ook bijvoorbeeld de horeca – zoals de controle op horeca vergunningen.

BOA’s

Boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Ze hebben een duidelijk herkenbaar blauw uniform met het woord “handhaving” en boa insigne. Boa’s hebben opsporingsbevoegdheid. Ze mogen bijvoorbeeld vragen om uw legitimatie, boetes uitschrijven en personen aanhouden.

Werk & Spreekuurlocatie in Malburgen, Immerloo en Het Duifje

De BOA’s vanuit de gemeente Arnhem houden twee maal per week spreekuur in de Wijkpost Veilig Malburgen. Voor deze spreekuren hoeft u geen afspraak te maken. Zie deze pagina voor de spreekuren BOA’s in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje.

Toezichthouders

Toezichthouders hebben geen opsporingsbevoegdheid en hebben daarom ook een ander uniform dan de BOA medewerkers Toezichthouders hebben een meer waarnemende, informerende en controlerende taak.
Zo controleren ze bijvoorbeeld op fietsers in voetgangersgebieden of informeren ze inwoners van Arnhem over het aanbieden van afval. Toezichthouders werken meestal in groepjes van 3 en werken te voet of op de fiets.

Afvalcoaches

Afvalcoaches werken specifiek in een aantal wijken van Arnhem. Ze hebben een informerende en controlerende taak op het gebied van afval in de openbare ruimte, en net zoals toezichthouders geen opsporingsbevoegdheid.  Afvalcoaches informeren bijvoorbeeld inwoners over het aanbieden van afval of controleren containers op het juist aanbieden van afval. Afvalcoaches zijn duidelijk te herkennen aan hun gele hesjes met het woord “afvalcoach” erop.

Werkgebied

Handhavers werken binnen de gehele gemeente Arnhem. Voor de inzet van BOA’s heeft het centrum van Arnhem prioriteit. Handhavers werken met de auto, fiets of te voet. Er wordt gewerkt op projectbasis en op meldingen van bewoners. Daarnaast worden de BOA’s ook specifiek ingezet op advies van Team Leefomgeving Malburgen.

Bereikbaarheid

Handhavers werken vooral op basis van meldingen die bij de gemeente Arnhem bij de servicebalie binnenkomen. Als u ergens overlast van ervaart in de openbare ruimte, bijvoorbeeld vaak verkeerd geparkeerde auto’s of afvaldumping, dan is het belangrijk om dit te melden. Inzet wordt vooral bepaald op het aantal meldingen dat binnenkomt.  Na een melding wordt er binnen maximaal 5 dagen contact met u opgenomen. Het online meldingsformulier van de gemeente Arnhem vindt u hier, of hieronder. U kan ook telefonisch een melding maken, via het nummer 0900-1809.

Openingstijden

Maandag

09:00 - 17:00 uur

Dinsdag

09:00 - 17:00 uur

Woensdag

09:00 - 17:00 uur

Donderdag

09:00 - 17:00 uur

Vrijdag

09:00 - 17:00 uur

Zaterdag

09:00 - 17:00 uur

Zondag

09:00 - 17:00 uur

OPMERKING: bovenstaande tijden zijn de kantoortijden dat het servicenummer 0900-1809 bereikbaar is. Buiten kantoortijden dit nummer gebruiken voor spoedeisende zaken in de openbare ruimte en niet het online serviceformulier

Adres

Ons adres:

Eusebiusbuitensingel 53, 6828HZ Arnhem

Telefoon:
E-mail:

-