Empowering Nisa is een organisatie dat zich richt op jonge meiden om gebruik te leren en laten maken van hun eigen kracht. Hiermee zorgt Empowering Nisa ervoor dat meiden onderdeel worden van de samenleving en hierin participeren.  De doelgroep zijn meiden tussen de 12 – 24 jaar die worstelen met hun identiteit en het vinden van een juiste plek in de samenleving. 

Werkwijze & Diensten

De ongeveer 70 deelneemsters worden zowel individueel als groepsgericht begeleid op verschillende locaties in heel Arnhem. Hierbij wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en wordt uitgegaan van de eigen kracht van de meiden. De diensten die worden aangeboden zijn:

  • Groepscoaching:  structureel wekelijkse fysieke danwel mentale activiteiten op verschillende locaties in Arnhem
  • Individuele empowerment: wordt als methode gebruikt om vanuit een betekenisrelatie meiden individueel te stimuleren tot positieve gedragsverandering
  • Loopbaanbegeleiding: in samenwerking met verschillende scholen wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden, zowel binnen het basis- als voortgezetonderwijs
  • Voetbal en Coaching: door de inzet van zaalvoetbaluren, enkel voor meiden, wordt ervoor gezorgd dat meiden de bewegingsvrijheid hebben die zij elders niet ervaren
  •  Eenmalige projecten ten behoeve voor het opdoen van maatschappelijke ervaring en verbeteren van sociale vaardigheden

Over Empowering Nisa

Empowering Nisa is gestart door Bouchra El Haddad en Ouafae Nasri. Beide hebben een achtergrond in het sociaal-maatschappelijk werk, onderwijs en ervaring vamuit zowel studie als andere werkzaamheden met de doelgroep zowel in als buiten Arnhem.

Samenwerking en ondersteuning

Empowering Nisa werkt  samen met scholen, Rijnstad, gemeente Arnhem en diverse sociaal-maatschappelijke organisaties.
Financiële ondersteuning is er onder andere vanuit de gemeente Arnhem en het Wijkbeheer in Malburgen.

Bereikbaarheid en locatie 

Empowering Nisa heeft haar centrale werklocatie in de wijk Vredenburg (Arnhem-Zuid) maar werkt veel op andere locaties en is actief in heel Arnhem. Zo wordt er onder andere ook gewerkt vanuit MFC’s en buurtcentra . In Malburgen o.a. in Fresh, Prisma en de Malburcht.

Voor het laatste nieuws en actuele informatie wordt er veel met social media gewerkt, zo heeft de organisatie een eigen blog:  https://empoweringnisa.nl/?page_id=33 en facebook pagina.