De Monchyschool is een openbare basisschool in Malburgen West. De school is samen met Katholieke basisschool Pastoor van Arssschool  gevestigd in Brede School (MFC) De Spil. De Monchyschool is de enige openbare basisschool in wijkdeel Malburgen West.

Veel aandacht voor taal en lezen
De Monchyschool wordt gekenmerkt door de constante aandacht voor taalontwikkeling. De school ziet dit als fundament voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het heeft grote invloed op leerhouding en leerresultaten. Dit betekent dat taalonderwijs verweven is met alle vakken en intelligentievormen Bij elke activiteit spelen op de achtergrond altijd één of meer taaldoelen mee.

Ligging
De school ligt centraal in wijkdeel Malburgen West en is veilig en goed lopend bereikbaar voor kinderen in dit wijkdeel.  De school ligt aan het park Malburgen West.

Team
Het schoolteam bestaat uit ongeveer 16 onderwijzers en medewerkers. Directeur: Hetty Grotendorst

 

 

Openingstijden

Maandag

08:35 - 14:35 uur

Dinsdag

08:35 - 14:35 uur

Woensdag

08:35 - 12:35 uur

Donderdag

08:35 - 14:35 uur

Vrijdag

08:35 - 14:35 uur

Zaterdag

-

Zondag

-

LET OP: bovenstaande tijden zijn de tijden dat de lessen beginnen en eindigen voor kinderen uit groep 1 t/m 8.