De Johannesschool is een Katholieke basisschool in het wijkdeel Immerloo. De school is aangesloten bij het Delta Onderwijs. De Johannesschool is een basisschool voor alle kinderen,  d.w.z. die kinderen die geen verwijzing hebben naar het speciaal basisonderwijs, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We vragen ouders, kinderen en teamleden onze identiteit te respecteren en mee te doen aan de levensbeschouwelijke activiteiten op school. Op de school wordt veel aandacht besteedt aan lichamelijke & sportieve activiteiten en gezonde voeding.

Locatie
De Johannsschool is te voet goed en veilig te bereiken voor kinderen vanuit de deelwijk Immerloo.
Locatiedirecteur is dhr. Art op de Weegh.

Om de school is eind 2015 een  zogenaamd gezond schoolplein gerealiseerd met tal van sportieve speelaanleidngen. Dit plein is ook buiten de schooltijden vrij toegankelijk.

onderwijs, scholing, school, basisschool, Delta, Delta onderwijs, Katholiek, scholen

Openingstijden

Maandag

8:30 -14:45 uur

Dinsdag

8:30 -14:45 uur

Woensdag

8:30 - 12:15 uur

Donderdag

8:30 -14:45 uur

Vrijdag

8:30 - 12:15 uur voor de kleutergroepen en 8:30 - 14:45 uur voor groep 3 t/m 8

Zaterdag

-

Zondag

-

LET OP: bovenstaande tijden zijn de tijden dat de lessen beginnen en eindigen voor kinderen uit groep 1 t/m 8.