Bewonerscommissie Het Duifje zet zich actief in om de belangen van huurders van Portaal woningen in deelwijk Het Duifje te behartigen. De commissie doet dit in samenspraak met zowel de huurders als de afgevaardigden van woningcorporatie Portaal Arnhem. Belangen op het gebied van het woongenot zelf, maar ook dat van de omgeving. Bijvoorbeeld zorgdragen dat er voldoende speelgelegenheden voor kinderen zijn in de wijk.

De commissie houdt enkele malen per jaar een vergadering waarin allerlei zaken worden besproken die huurders in Het Duifje van woningcorporatie Portaal  aangaan.
Een verslag hiervan is te vinden op de website van de bewonerscommissie.

Bestuursleden

  • Taco Gerritsen (voorzitter)
  • Thea Hardeman (penningmeester)
  • Monique Berghege
  • Ed van Tongeren
  • Frits Koes

Communicatie en contact 

Bewonerscommissie Het Duifje geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit, hierin staan de belangrijkste zaken die huurders van Portaal in Het Duifje aangaan. Commissieleden nemen daarnaast deel in andere wijkoverleggen, zoals in de Wijkbeheergroep Het Duifje.
Agenda, Laatse nieuws, nieuwsbrieven en verslagen van de vergaderingn kan u vinden op de website van de Bewonerscommissie Het Duifje. Naast informatie over de bewonerscommissie zelf, vindt u hier ook allerlei informatie over de woningen van Portaal in Het Duifje, de wijk en de (speel)voorzieningen.