Bewonerscommissie flats t Duifje behartigt de belangen van huurders in de twee flats van woningcorporatie Volkshuisvesting aan de Bergse Hoofd in wijkdeel ‘t Duifje. Het gaat in totaal om 228 flatwoningen met ruim 400 bewoners verdeeld over de flatcomplexen Bergse Hoofd en Keizershof.

Goede leefomgeving & woongenot

In samenspraak met bewoners, woningcorporatie en de huismeester wil zorgr de commissie voor een zo aangenaam mogelijke leefomgeving en woongenot. Ook zet men zich in en houd men zich bezig met diverse projecten om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken.

Bijeenkomsten, overleggen en samenwerking

De bewonerscommissie komt 4 x per jaar bij elkaar voor overleg. Volkshuisvesting sluit hierbij altijd minimaal 1 keer per jaar aan en zo nodig is men altijd bereid vaker een overleg bij te wonen. Ook ziet de bewonerscommissie toe op de schoonmaak van de flats en vind hierover een evaluatie plaats met schoonmaakbedrijf en Volkshuisvesting. Regelmatig heeft men contact en overleg met de huismeester. Vervolgens worden de bewoners regelmatig geïnformeerd d.m.v. de daarvoor bestemde mededelingenkastjes in de hal.

Leden

De bewonerscommissie bestaat uit vier leden: Carla van den Berg (voorzitter), Joke van Haaften, Wase Omar en Cynthia van de Enk.

Adres

Ons adres:

Keizershof 2, 6834DH Arnhem

Telefoon:
Internet:

-