De Overleggroep Malburgen Oost-Zuid is ingesteld door het Wijkplatform Malburgen. De overleggroep houdt zich in het algemeen bezig met alle projecten in het kader van het Ontwikkelingsplan in wijkdeel Oost-Zuid. Binnen dit ontwikkelingsplan is er voortdurend overleg in de driehoek gemeente-bewoners-Volkshuisvesting. 

Organisatie en samenstelling Overleggroep Malburgen-Zuid

Overleggroep Malburgen Oost-zuid bestaat uit een 9-tal bewonersleden, afgevaardigden Volkshuisvesting en gemeente die afwisselend wordt aangevuld vanuit diverse organisaties die actief zijn in de wijk. De gespreksleiding en secretariaat van de Overleggroep  wordt door Volkshuisvesting verzorgd. De Overleggroep wordt ondersteunt door de bewonersondersteuner Walter Klein Nienhuis.

Vergaderingen en communicatie

De Overleggroep Malburgen Oost-Zuid vergadert onregelmatig, meerdere keren per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Akker71. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de dhr. Walter Klein Nienhuis via onderstaand mail adres.