februari, 2023

14feb19:3021:30Overleg Wijkplatform Malburgen Oost Immerloo en Het DuifjeOpenbare bijeenkomst

vergadering

Details Activiteit

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje is een door de gemeente Arnhem erkende wijkorganisatie in wijkdeel Oost. Het wijkplatform is het overkoepelende orgaan van de wijkbeheergroepen in dit deel van de wijk. Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje bestaat zowel uit bewonersleden als leden uit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties,  welzijnsorganisaties en politie.
Het wijkplatform houdt zich net als de wijkbeheergroepen zelf ook bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten in wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje. Van het tegengaan van verloedering tot kunst en veiligheid in de wijk. Aanvragen die voor een wijkbeheergroep overstijgend zijn worden door het wijkplatform in behandeling genomen.

Organisatie en samenstelling Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje bestaat uit een veertiental bewonersleden allen afkomstig uit de wijkbeheergroepen in Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje. Daarnaast is er een vaste afvaardiging aanwezig vanuit de gemeente Arnhem, Rijnstad, Volkshuisvesting en uit diverse, maatschappelijke en politieke organisaties. De voorzitter van het wijkplatform is een bewoner uit de wijk.

Dagelijks bestuur

Het Wijkplatform heeft ook een dagelijks bestuur wat de overleggen, gespreksonderwerpen en aanvragen voor het wijkplatform voorbereid.  Het dagelijks bestuur bestaat uit een bewoner uit elke Wijkbeheergroep in Malburgen Oost en wordt ondersteunt door de bewonersondersteuner.
Het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje neemt samen met Wijkplatform West, Stadsblokken en Meinerswijk tweemaal per jaar deel in het COM overleg. Het Centraal Overleg Malburgen is een wijk-breed overleg en heeft als doel wijk-brede zaken met elkaar te bespreken en/of samen op in te zetten.

Overleggen en communicatie

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje vergadert minimaal vijf, of zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in buurtcentrum De Hobbit. Vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen hier in PDF vorm worden gedownload (vanaf 2023). Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn. I.v.m. drukte graag van te voren aangeven dat u een vergadering wil bijwonen.

Wijkplatform-budget & aanvraag doen bij het Wijkplatform

Het Wijkplatform Malburgen Oost heeft een eigen budget. Heeft u een goed of leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de bewonersondersteuning, of vul direct het online aanvraagformulier in achter deze link.

Deelnemen aan een Wijkplatform 

Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als wijk. Als u 18 jaar of ouder bent en woont in wijkdeel Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje dan kunt u meedoen. Bent u bewoner in Malburgen Oost, Immerloo of Het Duifje en wil eens een overleg bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

more

X
X