juni, 2023

20jun19:3021:30Bijeenkomst Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken MeinerswijkOpenbare bijeenkomst

vergadering

Details Activiteit

Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk is een door de gemeente Arnhem erkende wijkorganisatie in wijkdeel West. Het wijkplatform is het Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk bestaat zowel uit bewonersleden als leden uit beroepsorganisaties actief in de wijk: gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, politieke organisaties, welzijnsorganisaties en politie.
Het wijkplatform houdt zich bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt het Wijkplatform allerlei projecten in wijkdeel West. Zo ondersteunt het Wijkplatform het Westival, jeugdactiviteiten, ouderenactiviteiten en bijvoorbeeld de hanging baskets of de Stichting Stadsblokkenwerf.

Overleggen en communicatie

Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk overlegt minimaal acht, of tien keer per jaar, afhankelijk van de onderwerpen die er spelen in de wijk. De overleggen vinden plaats in MFC de Spil. Overleggen  en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen hier in PDF vorm worden gedownload (vanaf 2023). Het is mogelijk om bij overleggen aanwezig te zijn. I.v.m. drukte graag van te voren aangeven dat u een overleg wil bijwonen.

Deelnemen aan een Wijkplatform 

Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als wijk. Als u 18 jaar of ouder bent en woont in wijkdeel West dan kunt u ook meedoen. Neem contact op met de bewonersondersteuner.

more

X
X