De Vraag is een twee maandelijks online onderzoek(je) over een onderwerp dat wijkbewoners beweegt in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje beweegt. Kort, bondig, veilig en vertrouwd en de ingevulde (persoonlijke) gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met (commerciële) organisaties en alleen gebruikt om de mening van de Malburger voor de Malburger te peilen. De resultaten ervan maken we online en in de wijkkrant bekend.

De laatste De Vraag ging over het gebruik van de digitale app fixi om zaken in de openbare ruimte digitaal door te geven aan de gemeente Arnhem: en is gesloten op 6 mei 2023
Resultaten worden in de wijkkrant Malburgen.nl editie 2 van 2023 bekend gemaakt.

Resultaten gebruik van fixi

Meer informatie over De Vraag en waar deze keer bovenstaande vraag over gaat vindt u achter onderstaande link:

De Vraag