Wijkbeheergroep Malburgen Het Duifje is een door de gemeente Arnhem erkende bewonersorganisatie in wijkdeel Het Duifje. De wijkbeheergroep houdt zich in het algemeen bezig met wijkverbetering op zowel fysiek als sociaal vlak. Daarnaast initieert of ondersteunt de wijkbeheergroep allerlei projecten in dit wijkdeel. Bijvoorbeeld op het gebied van spelen, leefbaarheid en cultuur. Zo heeft de wijkbeheergroep al bijgedragen aan diverse speeltuintjes, zorgen zij voor de opfleuring van de wijk middels hangende bloembakken en zetten zij zich in om de verkeersveiligheid in Het Duifje te verbeteren.

Organisatie en samenstelling Wijkbeheergroep Het Duifje

Wijkbeheergroep Het Duifje bestaat uit een tiental bewonersleden afwisselend aangevuld met afgevaardigden vanuit diverse organisaties actief in de wijk, zoals gemeente Arnhem, Volkshuisvesting en politie. De voorzitter van de Wijkbeheergroep is een bewoner evenals de penningmeester en de notulist. De Wijkbeheergroep wordt ondersteunt door een opbouwwerker vanuit Rijnstad.

Vergaderingen en communicatie

Wijkbeheergroep Het Duifje vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Bewonershuis Prisma. De vergaderingen en de notulen van de vergaderingen zijn niet openbaar. Het is mogelijk om bij vergaderingen aanwezig te zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met de bewonersondersteuner.

Wijkbeheergroep-budget & aanvraag doen bij de Wijkbeheergroep

De wijkbeheergroep heeft een eigen budget waaruit het projecten in het wijkdeel financieel mee kan ondersteunen.
U heeft een leuk idee voor de verbetering van uw buurt of wijkdeel en u wilt een aanvraag hiervoor doen voor financiële ondersteuning? Neem dan contact op met de opbouwwerker of maak gebruik van dit aanvraagformulier.

Lid worden van de Wijkbeheergroep

De Wijkbeheergroep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Met meer bewoners kunnen we meer bereiken als groep. Bent u bewoner in Malburgen Het Duifje en wilt u eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de bewonersondersteuner.

wijkbeheer, wijkbeheergroep, bewonersparticipatie, vrijwilligers, bewonersgroep, bewonersinzet, bewonersorganisatie, Het Duifje

Adres

Ons adres:

Eimerssingel Oost 266 6834 CZ Arnhem

Telefoon:
Internet:

-