Bewonerscommissie Malburgen-West zet zich in om de belangen van huurders van woningen van Volkshuisvesting in Malburgen-West te behartigen. De commissie doet dit in samenspraak met zowel de huurders als de afgevaardigden van woningcorporatie Volkshuisvesting. Belangen op het gebied van het woongenot zelf, maar ook dat van de omgeving.

Organisatie en samenstelling Bewonerscommissie Malburgen West

De commissie houdt vijf maal per jaar een vergadering waarin allerlei zaken worden besproken die huurders in Malburgen-West van woningcorporatie Volkshuisvesting aangaan. Bij twee van deze vergaderingen is een vertegenwoordiger van Volkshuisvesting aanwezig.
Een enkel commissielid neemt ook deel in andere wijkoverleggen, zoals in het Wijkplatform Malburgen West.
De bewonerscommissie heeft twee maal per jaar contact met de andere bewonerscommissies van Volkshuisvesting, voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke bespreking van onderwerpen die het hele woningbezit van Volkshuisvesting aangaan.

Overleggen en communicatie

De overleggen zijn openbaar. Voor meer informatie over overleg data neemt u contact op met Volkshuisvesting Arnhem.