Stichting Academy for Community and Talent (ACT) is een nieuw zelfvoorzienend en open innovatie lab waarin leren en onderzoek hand in hand gaan. In ACT komen studenten (vo, mbo, hbo), docenten, (zorg)coaches, ondernemers en onderzoekers bij elkaar. Door te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de persoonlijke leerbehoefte van de student in relatie tot zijn/haar omgeving onderzoeken we hoe onderwijs beter kan aansluiten bij een groep jonge mensen voor wie het huidige systeem niet passend is. 

In het eerste jaar 2018 zijn er 20 VSO leerlingen, 20 MBO leerlingen en 20 HBO studenten in de leeftijd van 15 tot 27 jaar actief binnen ACT op de locatie in Akker71. Afhankelijk het profiel kan ‘afstuderen aan het ACT’ leiden tot bijvoorbeeld een afgeronde minor, een vo- of mbo-diploma, een certificaat, het juiste instroomniveau voor mbo of hbo, of een baan.

Peilers

Binnen ACT wordt er middels zeven peilers gewerkt.

  • ACT leidt grensvrij op. Studenten van jong tot oud met talent en ambitie als uitgangspunt.
  • De maatschappelijke omgeving is van ACT het uitgangspunt
  • Er is een hechte band tussen school, familie, buurt en bedrijf
  • Vertrouwen hebben en verantwoordelijkheid nemen staan bij ACT centraal
  • Iedereen is student. Bij ACT wordt van elkaar geleerd: studenten, ouders, buurtbewoners, docenten en ondernemers
  • Act bouwt aan sociaal kapitaal voor iedere student
  • ACT werkt op een unieke manier samen in de vorm van een open innovatie lab met de andere partners

Samenwerking

Bij ACT wordt samengewerkt met diverse partners waaronder: Gemeente Arnhem, Hogeschool Arnhem Nijmegen, TNO, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het RijnIJsssel. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse organisaties actief in Akker71, waaronder het restaurant SamaSama.

Ligging en bereikbaarheid

ACT is gelegen in Akker71. Een voormalig verzorgingshuis en nu een organisatieverzamelgebouw in wijkdeel Malburgen Oost-Zuid. Akker71 is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over een eigen parkeerplaats voor bezoekers aan de achterzijde en beperkte parkeerruimte aan de voorzijde van het terrein.

Openingstijden

Maandag

8:00 - 22:00 uur

Dinsdag

8:00 - 22:00 uur

Woensdag

8:00 - 22:00 uur

Donderdag

8:00 - 22:00 uur

Vrijdag

8:00 - 22:00 uur

Zaterdag

8:00 - 22:00 uur

Zondag

8:00 - 22:00 uur

OPMERKING: ACT heeft open inloop binnen de bovenstaande tijden. Voor specifiek georganiseerde activiteiten zie de agenda op de website van ACT