Wat is inmalburgen.nl?

Inmalburgen.nl is een website mogelijk gemaakt door beide Wijkplatforms in de wijk Malburgen, het Team Leefomgeving Malburgen vanuit de gemeente Arnhem en alle organisaties die actief zijn op het gebied van:  

  • Bewegen & Sport
  • Bewonersorganisaties
  • Educatie & Scholing
  • Groen & Spelen
  • Kunst & Cultuur
  • Medische Zorg
  • Sociaal & Ontmoeten
  • Welzijn & Ondersteuning
  • Wijkontwikkeling

De website inmalburgen.nl heeft tot doel een totaal overzicht te geven van organisaties die vallen binnen bovenstaande gebieden. Elke organisatie en/of locatie heeft een eigen pagina met een korte duidelijke  samenvatting wat de organisatie is en doet in de wijk, waar het ligt, de bereikbaarheid, openingstijden en contact informatie met eventueel (social media)links. 

Vanaf eind 2018 wordt er ook informatie toegevoegd over organisaties die wel actief zijn in de wijk Malburgen maar niet gevestigd zijn in de wijk.

 

Wie beheert en ontwikkelt inmalburgen.nl?

Inmalburgen.nl valt onder het beheer van het Wijkbeheer Malburgen - Wijkplatform Malburgen Oost en Wijkplatform West en het Team Leefomgeving Malburgen van de gemeente Arnhem. De ontwikkeling en het technisch beheer ligt bij dhr. Lammerse - Propaganda Media

 

De informatie over onze organisatie op inmalburgen.nl is niet compleet of niet correct, hoe kan ik dit aanpassen?

Op dit moment is het helaas onmogelijk dat organisaties zelf informatie  aanpassen. Wilt u informatie aanpassen, of toevoegen, neem dan contact op.

Na ontvangst van uw bericht nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

Wat kost vermelding op inmalburgen.nl?

Toevoegen van informatie over uw organisatie is gratis, evenals het vermelden van activiteiten in de wijkagenda. Hierbij vanuit gaande dat de organisatie informatie niet meer dan 4 keer per jaar veranderd hoeft te worden en maximaal 1 activiteit per maand. 

Zowel inmalburgen.nl als ook de wijkwebsite malburgen.nl zijn beide opgezet vanuit een non-profit initiatief.  Vrij van reclame en er worden geen persoonlijke of statistische gegevens gegevens gedeeld met andere (commerciële) partijen. 

 

 

 

 

Waarom is er inmalburgen.nl

Het ontbrak tot nu toe aan een goed online overzicht over wat er allemaal voor organisaties actief zijn in de wijk Malburgen op allerlei gebieden, zoals: bewonersorganisaties, gezondheid, sport, cultuur of ondersteuning.  Veel van de online beschikbare informatie over organisaties in Malburgen was niet meer up-to-date, of voldeed niet meer.  Daarnaast kreeg de webredactie regelmatig vragen van bewoners uit de wijk - waar en/of wat er aan activiteiten te doen is.

Met inmalburgen.nl krijgt u een overzicht waar en welke organisaties er allemaal actief zijn en welke activiteiten ze organiseren  in de wijk.